IMG_1210.

گزارش تصویری از افتتاحیه دوره سراسری “فهم اصول کافی” با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله طبسی

.