چکیدة جلسات

جریان سفیانی در آخر الزمان شبیه جریان بنی امیه ومعاویه است که هیچ دغدغه وهدفی جز کشتن شیعه ندارد وفقط با شیعه درگیر می‌شود وغالباً کاری به یهود و مسیحیت ندارد زیرا سفیانی شخصی از نوادگان ابوسفیان و از امویین و رومی است وهمانطور که از منابع تاریخی ثابت کردیم که امیه، غلام رومی از آن عبد شمس بود سپس او را آزاد وسپس به فرزندی قبول کرد. سه قول در مورد اعتقاد سفیانی است، از کشور روم همراه با صلیب می‌آید، شخص متمرد که پایبند به دین نیست (خدا را قبول دارد) ، مسلمان ناصبی است، هرکدام که باشد انحراف عقیده در او مشهود و اهدافش که قتل شیعه است، حاکی از اوج دنائت و رذالتش است.[1]

آیا سفیانی واقعیت دارد یا جعلی است؟

بحث سفياني بحث گسترده‌ای است خصوصا با توجه به این که ما حدود 300 روایت در مورد سفیانی داریم روایات آن از حد استفاضه گذشته است، روایات کثیری راجع به سفیانی در کتب فریقین و در کتب اربعه، راجع به اعتقاد سفیانی و خصوصیاتش مثل: از کجا ظهور می‌کند؟ و آیا خروج سفیانی از علائم ظهور امام زمان است یا از علائم غیر حتمی است؟ سرنوشت او چیست؟ مدت زمان و محدوده قلمرو فعالیت وجنایات او چقدر است؟ مطرح است.

در یک روایت، ظهور امام زمان و سفیانی معلق برخروج شخصی به نام شیصبانی شده. «أنی لکم بالسفیانی حتی یخرج قبله الشیصبانی» سفیانی نخواهد آمد مگر اینکه قبلش شیصبانی ظهورکند. با استفاده از شواهد وقرائن و معنی لغوی ومراجعه به روایات دیگر مثل روایت علی بن مهزیار، ابو حمزه ثمالی، خطبه لؤلؤیه (که در آنها کلمه بنی شیصبان بود) ثابت کردیم که منظور حکومت ننگین بنی عباس بوده است.و ما قائل به تعدد سفیانی و تجدید حکومت دوباره عباسیین نیستیم.

فعالیت وقلمرو سفیانی برخلاف دجال که همه دنیا غیر از مکه ومدینه را تحت پوشش خود قرار میدهد به چند کشور محدود می‌شود و روایات «یخرج بالشام» منحصر به سوریه فعلی نمی شود بلکه بنابر نظر کتاب معجم البلدان شامل فرات درآسیا تا مصر در آفریقا ووبیت المقدس وانطاکیه در ترکیه ولبنان وفلسطین اشغالی می‌شود.

سرانجام سفیانی: پس از6 ماه در گیری و 9ماه حکومت در مکان بیدا یا ذات الجیش (زمین صاف و لم یزرع بین مکه ومدینه) به زمین فرو می‌رود.

روایاتی که درباره خروج سفیانی آمده سه دسته بودند که این روایات به حسب ظاهر متعارض بودند بلکه قابل جمع بودند.که به بعضی از آنها بطور اختصار اشاره میکنیم

1.روایت محمدبن عصام از امام باقر: «..وخروج السفیانی من الشام والیمانی من..»

دلالت: همراه با علائم غیر حتمی ست ومتعارض نیست. سند: به علت اسماعیل بن علی قزوینی، مهمل ست

2.روایت نعمانی در الغیبه «والله انه لمن المحتوم»که در

دلالت: برعلامات حتمیه مطابقت دارد.

سند آن: علی بن الحسن مشترک بود

3.روایت عیص بن العاصم در کافی «وکفاکم بالسفیانی علامه»که

دلالت: بنابر احتمال اول جمله «اذا کان رجب فاقبلوا» بر علامیت مطابقت دارد وبرمعنی دوم تطابق ندارددر

سند: حسن است ولی چون علی بن ابراهیم فوق وثاقت است پس روایت بنا بر نظر استاد صحیح است.

4.روایت شیصبانی از کتاب نعمانی «.. بالسفیانی حتی یخرج قبله الشیصبانی..»

دلالت: علاوه برخروج حتمیت سفیانی، حتمیت شیصبانی (عباسیین) راهم می‌رساند

سند: بابررسی احمدبن هوذه، وابراهیم بن اسحاق نهاوندی می‌توان حسن بودن را (موثقه نیست) پذیرفت.

  1. روایت امام صادق در مورد کراهت نماز در سرزمین بیداء «لا تُصل فی البیدا..»

دلالت: اشاره به سرانجام سفیانی که خسف در بیداست دارد. (همراه بابیان مرحوم مجلسی اول)

سند: روایت صحیح است ومشکل ندارد.

6.روایت امام کاظم در زندان «اذا رایت المسوه فانتظر فرجک»

دلالت: در مسوه سه احتمال است بر چیده شدن بساط عباسیین توسط چنگیز، دجال، سفیانی

سند: در درس به آن اشاره‌ای نشد

7.روایت قرب الاسناد از بزنطی «ان قدام هذا الامر علامات حدث..»

دلالت: اگر چه اشاره به علامات شده، ذکر الخاص بعدالعام است و به سفیانی مربوط نیست بلکه به داستان سویقه در زمان متوکل اشاره دارد، که مقارن نیست

سند: از لحاظ اعتبارکتاب (قرب الاسناد) وهمچنین راویان حدیث، روایت صحیح است

8.روایت ابان بن تغلب از اباعبدالله «اذا وقعت البطشه بین المسجدین فیأزر العلم..»

دلالت: علامه مجلسی ( «بین المسجدین»رابدون تعیین بین مکه و مدینه یا بین سهله وکوفه می‌دانند و درگیری ممکن است مانند روایت بزنطی اشاره به قضیه آل علی در سویقه یا به درگیری وکشتار قضیه سفیانی کند. ولی مرحوم مازندرانی به ضرس قاطع میگوید درگیری سفیانی علیه شیعه بین مسجد مکه ومدینه است.

سند: اگر علی بن حسن طاطری باشدروایت صحیح است ولی اگر علی بن حسین باشد مجهول است.

9.روایت فضل کاتب از امام صادق در کافی «فاذا خرج السفیانی فاجیبو الیناوهو من المحتوم»

دلالت: حکومت بنی عباس مقدم بر سفیانی است و بعداز سفیانی حکومت اهل بیت میباشد پس بر حتمیت سفیانی دلالت دارد.

سند: روایت موثق است.

10.روایت معلی بن الخنیس از امام صادق در کافی «اما یعلمون انه انما یقتلون السفیانی»

دلالت: از این روایت حتمیت سفیانی فهمیده می‌شود.

سند: مرحوم مجلسی می‌فرمایندروایت مجهول است عبیدالله أحمد بن نهیک (دهقان) باشد ثقه می‌باشدولی اگر مجهول بودن به خاطر ابان باشد ابان بن عثمان مشکلی ندارد و معلی بن خنیس هم به نظر من ثقه می‌باشد روایت ثقه میباشد.

11.روایت بدا از امام جواد: «..وان القائم من المیعاد والله لا یخلف المیعاد»

دلالت: می‌توانیم بدا در محتوم (سفیانی) ، بدا در خصوصیات سفیانی بگیریم تا تعارضی پیش نیاید در غیر این صورت روایات محتوم به حد استفاضه رسیده این را کنار می‌گذاریم (علاوه بر اینکه ضعف سند دارد)

سند: روایت ضعیف است چون در کتب رجالی از شخص محمد خالنجی نامی برده نشده است.

12.روایت علی بن حمزه بطائنی «…لسقیت الارض بدماءهم حتی یخرج السفیانی»

دلالت: این روایت بر تجدد دولت عباسیین نیست بلکه حکومت آنقدر ضغیف می‌شود که می‌گویند دیگر اثری از آن نیست دوباره حکومت قوتی وتوانی پیدا می‌کند که اتقاقی نیفتاده است.و در حتمیت سفیانی دلالت دارد.

سند: از نظر سند مشکل دارد چون حسن بن علی یسار مهمل در رجال است

13.روایت حسن بن جهم از امام رضا «یتحدثون ان السفیانی یقوم وقد ذهب سلطان بنی العباس فقال کذبوا…»

دلالت: این روایت را میتوان با احتمال بدا در خصوصیات سفیانی جمع کرد.

سند این روایت از لحاظ سند مشکل دارد.

14.روایت امام باقر در واقعه قرقیسیا «..لوقعه بقرقیسیاء یشیب………..ثم یخرج السفیانی»

دلالت: اشاره به درگیری بنی عباس وبنی مروان که این انتقام گیری برای مؤمین است.وبر سفیانی هم.

سند: که احمدبن هوذه وابراهیم بن اسحاق هم بررسی شد.

15.روایت دیگر هشام بن سالم از امام صادق: «الیمانی و السفیانی کفرسی رهان»

دلالت: یعنی هر دو هم ردیف هم هستند ودلالت بر حتمیت می‌کند.

سند: اشارهای به سند آن نشد

[1]. براي اطلاعات بيشتر به جزوه قبلي مراجعه کنيد

.

.

.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *