آیت الله طبسی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای براندازی از طریق مدعیان دروغین گفت: مهمترین مانع مدعیان دروغین حوزه است به همین دلیل دشمن به دنبال نابودی حوزه علمیه است.

.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، آیت الله نجم الدین طبسی، ظهر امروز در ششمین نشست مهدویت، آخرالزمان و مدعیان دروغین، در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه در روایات صحبت امام‌هایی از فرزندان امام زمان(عج) به میان آمده است و جریان یمانی از این روایات چنین استفاده می‌کند که یمانی از ائمه و فرزند امام است، گفت: متأسفانه کسانی که زود قلم دست گرفتند و بدون تحقیق مطالبی نوشتند، آب به آسیاب مدعیان دروغین ریختند و حتی گاهی مسلمات ما را زیر سؤال بردند.

وی ادامه داد: در نشست قبلی به این نتیجه رسیدیم پس از امام زمان(عج) دیگر وقت و زمانی باقی نمی‌ماند برای حکومتی دیگر و نیازی نیست صحبت کنیم حکومت دست چه کسی است، ضمن اینکه روایتی که به مسأله حکومت فرزندان امام زمان(عج) اشاره می‌کند چندان معتبر نیست و این موضوعی است که بزرگان به آن اشاره دارند.

علامه مجلسی روایت مهدیین را خلاف مشهور می‌داند

آیت الله طبسی با بیان اینکه علامه مجلسی پیرامون این روایات حاکمیت بعد از امام زمان(عج) می‌فرماید: این اخبار خلاف مشهور است، اظهار کرد: علامه مجلسی می‌گوید پس باید این روایات را تأویل کرد، نخستین تأویل این است که روایاتی که می‌گوید دوازده مهدی بعد از امام زمان(عج) حکومت می‌کنند یعنی اینکه پیامبر اکرم(ص) و یازده امام دیگر غیر از حضرت مهدی(عج) قرار است حکومتی داشته باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حسن بن سلیمان پیرامون این روایت می‌گوید: مراد از دوازده مهدی، یعنی دوازده امام حتی حضرت مهدی(عج)، یعنی ایشان معتقد به رجعت امام زمان(عج) است. مدعیان دروغین روایت مهدیین را می‌خواهند به خودشان نسبت بدهند اما علما جلوی این سوء استفاده را گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در نظر دیگری علامه مجلسی می‌فرماید: اگر بپذیریم این دوازده مهدی فرزندان ایشان هستند باید توجه داشت که در طول حکومت امام زمان(عج) نیستند بلکه در عرض حکومت ایشان هستند، یعنی اینها استانداران و فرماندهان و کارگزارانی هستند که از میان افراد خوب و ممتاز انتخاب شده‌اند و در زمان رجعت در خدمت ائمه معصومین(ع) خواهند بود. علامه مجلسی علت این برداشت خود را اینطور بیان می‌کند: اگر بگوییم بعد از امام زمان این افراد حکومت خواهند کرد باید گفت زمین از حجت خالی خواهد شد.

رد ادعای برخی معاصرین پیرامون روایت مهدیین

آیت الله طبسی با تأکید بر مخدوش بودن سند روایات مهدیین، تصریح کرد: بعضی از معاصرین معتقد هستند که علامه مجلسی به اشتباه روایات مهدیین را به ائمه اطهار(ع) نسبت داده است حال آنکه روایات زیادی مهدیین را به فرزندان امام زمان(عج) نسبت می دهد، در این زمینه به روایت وصیت استناد می‌کنند در حالی که در سلسله راویان این روایت دو نفر مجهول و مهمل وجود دارد، حتی ابوحنیفه هم در اعتقادات به روایت واحد عمل نمی‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به استناد برخی افراد به روایت ناصحیح و فاقد سند ابوالحسن ضراب پیرامون فرزند داشتن امام زمان(عج) و حکومت فرزند ایشان، عنوان کرد: اشکال دوم برخی افراد به دیدگاه علامه نسبت به حمل بر رجعت بودن روایات مهدیین است. مدعی هستند دلیل کافی بر رجعت همه ائمه اطهار(ع) نداریم، این در حالی است که حداقل 20 روایت نص بر رجعت ائمه معصومین(ع) است و بعضی از این روایات تصریح می‌کند به رجوع همه ائمه اطهار(ع) و کسی نمی‌تواند منکر رجعت ایشان بشود.

وی در ادامه افزود: باز اشکال می‌کنند که نباید مهدیین را حمل بر ائمه اطهار(ع) کرد، در این زمینه استناد می‌کنند به روایتی با سند مشکل دار و مشوش، که البته این روایت نیز به امام زمان(عج) تصریح می‌کند. شیخ حر عاملی کتابی دارد به نام کتاب «الایقاظ من الهجعه فی اخبار الرجعه» کتابی بسیار مفید است که باید به این کتاب توجه بسیار داشت، ایشان وقتی که به روایات پیرامون مهدیین می‌رسد بیاناتی دارد که باید به خوبی به آن دقت داشت، می‌فرماید: روایاتی داریم که امام زمان(عج) اصلا فرزند ندارد، ضمن اینکه جایی که مسأله حکومت پس از امام زمان(عج) مطرح می‌شود، این بعد از منظر رتبه است نه زمانی، یعنی مهدیین نواب امام هستند و ربطی به حکومت بعد از ایشان ندارد و در دوران ایشان هستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه واژه «من بعد» در روایت مهدیین را باید به نحوی در نظر گرفت که با اصل فرزند نداشتن و نبود حکومت پس از امام زمان(عج) سازگار باشد، اظهار کرد: شیخ حر عاملی می‌گوید در روایت ذکر شده است دوازده مهدی نه دوازده امام، این یعنی این دوازده نفر افرادی هستند از شیعیان که مردم را دعوت می‌کنند به مکتب ائمه اطهار(ع) و اینکه امام باقر(ع) در این روایت چنین سخن گفته‌اند علتش خفقان شدید دوران ایشان و لزوم تقیه است.

مدعیان دروغین مانند یمانی 24 امامی هستند

آیت الله طبسی با اشاره به کینه توزی‌ها در طول تاریخ علیه تشیع و لزوم تقیه در مطرح کردن مسأله رجعت، تصریح کرد: حر عاملی در توجیه کردن روایت مهدیین می‌گوید روایات مهدیین را می‌توان حمل کرد بر رجعت علت این توجیه کردن هم این است که اصل بر رجعت و فرزند نداشتن امام زمان(عج) است، علامه مجلسی می‌فرماید کسانی که رجعت را زیر سؤال می‌برند ائمه معصومین(ع) را قبول ندارند چرا که روایات پیرامون رجعت بسیار زیاد و صریح است.

وی به وجود بیش از هفتاد هزار سند و بیست هزار مصدر برای کتاب اثبات الهدات شیخ حر عاملی اشاره کرد و گفت: شیخ حر عاملی می‌گوید روایات رجعت چه علی الخصوص و چه علی العموم دارای تواتری فراتر از تواتر معنوی است، جریان انحرافی مدعیان ظهور می‌گوید بعد از امام زمان(عج) دوازده امام دیگر می‌آید، یعنی اینها 24 امامی هستند، این یعنی جزء شیعه نیستند و یک فرقه‌ای جدای از شیعه محسوب می‌شوند.

گوشه‌ای از توطئ های انگلیس علیه حوزه علمیه، علما و مراجع تقلید

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه قطعا علما، مراجع و ائمه جمعه مانع ترویج افکار انحرافی مدعیان دروغین مهدویت می‌شوند و ترور و شهید کردن آنها هم مانع این مقابله با مدعیان دروغین نخواهد شد، اظهار کرد: اینکه امروز یک امام جمعه را شهید می‌کنید در گذشته ده‌ها امام جمعه را شهید کردند، اینکه امروز یک طلبه را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهید من به چشم خود در نجف دیدم ده‌ها طلبه را کتک زدند و غرق خون کردند، اما دشمن هرگز نتوانسته است جلوی حوزه علمیه را بگیرد و مانع مقابله علما و طلاب و روحانیون با انحرافات شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، یکی از مهمترین موانع در مسیر مدعیان دروغین مهدویت و فرقه‌های کاذب را مراجع عظام تقلید و حوزه علمیه برشمرد و خاطرنشان کرد: انگلیس صد سال قبل وارد نجف شد تا به حوزه علمیه نجف نفوذ کند، قیام‌های بزرگی توسط حوزه علمیه علیه انگلیس‌ها به رهبری مراجع و علما شکل گرفت.

وی ادامه داد: در کتابی از کاکس مستشار انگلیس پیرامون قیام حوزه علمیه نجف نقل شده است، پس از اینکه با ذلت انگلیسی‌ها از عراق اخراج شدند، در جلسه‌ای راز این شکست بررسی شد و در نهایت وجود مرجعیت و روحانیت و ارتباط تنگاتنگ مردم با روحانیت عامل شکست انگلیس و خنثی شدن توطئه‌ها در عراق عنوان شد و تصمیم گرفته شد که به هر نحو ممکن علیه مرجعیت و روحانیت اقدام شود و ارتباط میان مردم و روحانیت از بین برود.

آیت الله طبسی با بیان اینکه دشمن از صد سال قبل توطئه علیه روحانیت و مرجعیت و حوزه علمیه را آغاز کرد، گفت: بنده 50 سال قبل با تعدادی از علما از نجف با وضعیت سختی تبعید شدیم، در شرایطی سخت به مشهد برای زیارت امام رضا(ع) رفتیم، در مجلسی حاضر شدیم که یکی از علما در آن حضور داشت و خاطره‌ای از چهل سال پیش از این مجلس یعنی 90 سال پیش تعریف می‌کرد، مبنی بر اینکه حکومت عراق در آن زمان در مشهد کنسولگری داشت و سرکنسول آن از دوستان من بود، از او ویزای عراق گرفتم اما به من توصیه کرد زیارت کنم و برگردم چرا که دستور رسیده بود نباید حتی یک آخوند در نجف باقی بماند.

مدعیان دروغین همواره به دشمنی با علما و مراجع اذعان دارند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: دشمنان همواره مشغول توطئه علیه مراجع و علما و حوزه علمیه هستند، ایجاد وهابیت و حمله به کربلا برای قتل عام افرادی از پیش تعیین شده که از علمای اثرگذار زمان بودند برای پیش برد اهداف دشمنان اسلام یکی از این برنامه ریزی‌ها است. حوزه‌های علمیه قم و نجف و اصفهان از جمله حوزه‌هایی هستند که در برابر جریانات انحرافی و دروغین و مدعیان کذاب قرار می‌گیرند، اینها در سخنان خود هم همواره مراجع و علما را به عنوان مانع فعالیت خود معرفی می‌کنند. تا زمانی که اینها دروغ پردازی می‌کنند و مدعی هستند 24 امام داریم باید با اینها مبارزه کرد.

وی با اشاره به شهادت امام جمعه کازرون و طلبه همدانی توسط افراد معاند با دین و معتقد به فرقه‌های انحرافی، اظهار کرد: این اقدامات توطئه‌های از پیش تعیین شده به منظور براندازی حوزه علمیه و مبارزه با مراجع معظم تقلید است. مایکل براون 15 سال پیش در گزارشی تکان دهنده مطرح می‌کند که خون از این گزارش می‌چکد، اینها دنبال براندازی نظام مقدس اسلامی هستند و تا زمانی که حوزه علمیه باشد نمی‌توانند موفق به براندازی نظام اسلامی و از بین بردن دین اسلام و اسلام ناب شوند، چرا که حوزه علمیه و بزرگان حوزه علمیه همواره فدایی اسلام و نظام مقدس اسلامی هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان فداکاری‌ها و از جان گذشتگی‌های مراجع و علما برای حفظ حوزه علمیه، عنوان کرد: شیخ حر عاملی می‌گوید اگر بگوییم بعد از امام زمان(عج) دوازده امام وجود دارد باید رجعت یازده امام به همراه پیامبر اکرم(ص) یا رجعت دوازده امام به همراه شخص حضرت مهدی(عج) را در نظر گرفت و اگر بگوییم یازده امام پس از امام زمان(عج) رجعت خواهند کرد هم یازده امام بدون امام زمان(عج) را باید در نظر داشت.

ایرادات شیخ حر عاملی به حدیث وصیت

آیت الله طبسی پیرامون دیدگاه شیخ حر عاملی پیرامون حدیث وصیت، تصریح کرد: ایشان می‌فرماید حدیث وصیت مشکل سند دارد، حتی اگر آن را قبول هم کنیم بر همان وجه است که پیرامون حدیث مهدیین و رجعت صحبت شد و در نظر گرفتن فرزند برای امام زمان(عج) باطل است چرا که در این حدیث تصحیف صورت گرفته و واژه«ابنه» در حقیقت «ابیه» بوده است و مراد از این کلمه نیز امام حسین(ع) است. ضمن اینکه در روایاتی نیز ذکر شده است نخستین رجعت کننده امام حسین(ع) هستند و اسم هایی هم که ذکر شده است ممکن است از اسم‌های امام حسین(ع) بوده باشد.

وی ادامه داد: شیخ حر عاملی می‌گوید سه اسمی که در حدیث وصیت ذکر شده است بنابر روایات همان اسم‌های امام زمان(عج) است. در هر صورت که به روایات نگاه کنیم نمی‌توان یمانی و مدعیان دروغین را اثبات کرد و همه ادعاهای اینها در هر صورت باطل است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از ابوجارود پیرامون اشاره امام علی(ع) به ظهور امام زمان(عج) عنوان کرد: امام علی(ع) می‌فرماید فرزند من که ظهور می کند دو اسم دارد که یکی احمد است و دیگری هم محمد است. این روایات و روایات متعدد دیگر همه بر رد ادعاهای مدعیان دروغین مهدویت نظیر یمانی و فرقه‌هایی از این دست است و اینها دستشان در برابر این استدلالات خالی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *