توضیحات موضوع

فایل

تاریخ جلسه
واجب تعبدی و توصلی

1400.06.20 1

1400.06.21 2

1400.06.22 3

1400.06.24 4

1400.06.27 5

1400.06.28 6

1400.06.29 7

1400.06.30 8

1400.06.31 9

1400.07.18 10

1400.07.19 11

1400.07.20 12

1400.07.21 13

1400.07.24 14

1400.07.25 15

1400.07.26 16

1400.07.27 17

1400.07.28 18

1400.08.03 19

1400.08.04 20

1400.08.05 21

1400.08.08 22

1400.08.09 23

1400.08.10 24

1400.08.11 25
مرة و تکرار

1400.08.12 26

1400.08.15 27

1400.08.16 28

1400.08.17 29

1400.08.18 30

1400.08.19 31

1400.08.22 32
فور و تراخی

1400.08.23 33

1400.08.24 34

1400.08.25 35

1400.08.26 36

1400.08.29 37

1400.08.30 38

1400.09.01 39

1400.09.02 40

1400.09.03 41
فرق بین اجزا و مرة و تکرار

1400.09.06 42

1400.09.07 43

1400.09.08 44

1400.09.09 45

1400.09.10 46

1400.09.13 47

1400.09.14 48
مقام اثباتی اجزا

1400.09.15 49

1400.09.16 50

1400.09.17 51

1400.09.20 52

1400.09.21 53

1400.09.22 54

1400.09.23 55

1400.09.30 56

1400.10.01 57

1400.10.04 58

1400.10.05 59
اجزا حکم ظاهری علی السببیة

1400.10.06 60

1400.10.19 61

1400.10.20 62

1400.10.21 63

1400.10.22 64

1400.10.25 65

1400.10.26 66

1400.10.27 67

1400.10.28 68

1400.10.29 69

1400.11.02 70

1400.11.04 71
مقدمه واجب

1400.11.05 72

1400.11.09 73

1400.11.10 74
تقسیمات مقدمه

1400.11.11 75

1400.11.18 76

1400.11.19 77

1400.11.20 78

1400.11.23 79

1400.11.24 80

1400.11.25 81

1400.11.27 82
شرط متقدم و متاخر و مقارن

1400.11.30 83
شرط متقدم و متاخر و مقارن

1400.12.01 84
شرط متقدم و متاخر و مقارن

1400.12.02 85
شرط متقدم و متاخر و مقارن

1400.12.03 86
شرط متقدم و متاخر و مقارن

1400.12.04 87

1400.12.07 88

1400.12.09 89

1400.12.11 90

1400.12.14 91

1400.12.15 92

1400.12.16 93
مقدمات واجب و مشروط

1400.12.17 94
مقدمات واجب و مشروط

1400.12.18 95
مقدمات واجب و مشروط

1400.12.21 96
مقدمات واجب و مشروط

1400.12.22 97
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.17 98
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.18 99
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.19 100
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.20 101
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.21 102
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.24 103
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.25 104
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.26 105
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.27 106
مقدمات واجب و مشروط

1401.02.28 107
ثمره بحث واجب معلق

1401.02.31 108
اصل عملی و لفظی در رجوع قید به هیئت یا ماده

1401.03.02 109

1401.03.03 110

1401.03.04 111

1401.03.07 112

1401.03.08 113
واجب نفسی و غیری

1401.03.09 114

1401.03.10 115

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *