.

 

توضیحات

موضوع

فایل

تاریخ جلسه

 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/18 1
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/19 2
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/22 3
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/23 4
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/24 5
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/25 6
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/26 7
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/29 8
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/30 9
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/06/31 10
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/01 11
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/02 12
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/05 13
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/06 14
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/07 15
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/08 16
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/09 17
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/12 18
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/13 19
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/14 20
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/15 21
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/28 22
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/29 23
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/07/30 24
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/03 25
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/05 26
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/06 27
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/07 28
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/10 29
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/11 30
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/12 31
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/14 32
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/17 33
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/18 34
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/19 35
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/20 36
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/21 37
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/24 38
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/25 39
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/26 40
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/27 41
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/08/28 42
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/01 43
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/02 44
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/03 45
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/04 46
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/08 47
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/09 48
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/10 49
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/11 50
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/12 51
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/15 52
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/16 53
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/17 54
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/18 55
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/19 56
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/22 57
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/23 58
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/24 59
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/25 60
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/26 61
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/29 62
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/09/30 63
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/01 64
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/02 65
صوت هذه الجلسة غير متوفر

66
صوت هذه الجلسة غير متوفر

67
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/14 68
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/15 69
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/16 70
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/17 71
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/20 72
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/21 73
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/22 74
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/23 75
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/10/24 76
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/04 77
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/05 78
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/06 79
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/07 80
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/08 81

ج82-خارج فقه (مناقشة الفقه بموضوع الفرز)

بحث فقه با موضوع غربالگری 991111

99/11/11 82

 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/12 83
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/13 84
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/14 85
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/18 86
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/19 87
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/20 88
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/21 89
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/22 90
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/25 91
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/26 92
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/27 93
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/28 94
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/11/29 95
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/02 96
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/03 97
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/04 98
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/05 99
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/06 100
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/20 101
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/23 102
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/24 103
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/25 104
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/26 105
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

99/12/27 106
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/01/14 107
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/01/15 108
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/01/16 109
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/01/17 110
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/01/18 111
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/02/26 112
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/02/27 113
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/02/28 114
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/02/29 115
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/01 116
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/02 117
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/03 118
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/04 119
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/05 120
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/08 121
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/09 122
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/10 123
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/11 124
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

1400/03/12 125

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *