نوشته‌ها

عضو جامعه مدرسین گفت: در طول تاریخ چنین تبلیغات رسانه ای علیه اسلام و مسلمانان صورت نگرفته است و متاسفانه تروریست های مورد حمایت عربستان مایه ابن بدنامی اسلام هستند.

ادامه مطلب