نوشته‌ها

e307cd7543ea3090d194d9e62144ddd0

حوزه/ حضرت استاد نجم الدین طبسی گفت: پافشاری ائمه(ع) بر احیای عاشورا و غدیر به دنبال تلاش عده ای در راستای امحاء آن صورت گرفت که اگر این اصرار نبود، دست های پشت پرده در انحراف از دین به ثمر می نشست.

ادامه مطلب