نوشته‌ها

عضو جامعه مدرسین با اشاره به مشکلاتی که از روی ناکارآمدی برخی از مسؤولان به وجود می‌آید، گفت: بیشتر مردم به امید و در حمایت از رهبری اتحاد را حفظ کرده‌اند و ایشان در ایجاد انسجام و اتحاد مردم بسیار مؤثر بوده است. ادامه مطلب

عضو جامعه مدرسین با بیان این که مسؤولان باید گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم داشته باشند، از همه مسؤولان، افراد و گروه ها خواست که تسویه حساب ها را کنار گذاشته و برای رفع مشکلات مردم کار کنند. ادامه مطلب