نوشته‌ها

کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام

کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام

دانلود فایل PDF کتاب:

ادامه مطلب

خبرگزاری فارس: عده‌ای مقتضای حال و رأفت اسلامی را تعبیر به تبعیض می‌کنند/ در برخی احکام، شهادت زنان به تنهایی قبول است

عده‌ای مقتضای حال و رأفت اسلامی را تعبیر به تبعیض می‌کنند/ در برخی احکام، شهادت زنان به تنهایی قبول است

. ادامه مطلب