نوشته‌ها

آیت الله نجم الدین طبسی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدام وحشیانه آل سعود علیه شیعیان عربستان گفت: این سنخ جنایات از حکومت قرون وسطایی آل سعود جدید نیست؛ حکام آل سعود اگر چه از تحول و تمدن دم می زنند، اما وحشیانی هستند که همواره به خون و خونریزی مشغول اند.

ادامه مطلب

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اقدامات آل‎سعود و وهابیان خاطرنشان کرد که وهابیان با رژیم صهیونیستی هم‎پیمان هستند.

ادامه مطلب

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وهابیان را پیروان شجره ملعونه امویان دانست و تصریح کرد که ذات وهابیت با قتل و کشتار انسان‎های بی‎گناه عجین شده است.

ادامه مطلب