اصول چهارصدگانه شيعه‌ در زمان امام صادق(ع) توسط شاگردان آن حضرت مانند «زراره»، «محمد‌بن مسلم»، «ابان بن تغلب» به رشته تقرير درآمد.
ادامه مطلب