IMG_0018

 

IMG_00120

 

امروز علامه محقق جناب اقای شهرستانی به موسسه ولاء صدیقه تشریف اوردند و با جناب استاد طبسی دیدار علمی داشتند .در این جلسه به پاره ای از شبهات تاریخی و عقائدی اشاره و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و در پایان تعدادی از تألیفات جناب استاد تقدیم علامه شهرستانی گردید.