635

              

معرفی و دانلود کتاب المُنیه فی تحقیق حکم الشارب و اللحیه اثر  آیت الله العظمی حاج شیخ محمدرضا طبسی(رحمه الله علیه)

« المنیه فی حکم الشارب و اللحیه» تألیف مرحوم آیه الله محمد رضا طبسی نجفی ، در موضوع احکام فقهى تراشیدن ریش و سبیل و بیان اقوال و اختلافات فقهاى بزرگ شیعه در این زمینه به زبان عربی است.

              

کتاب حاضر در سال ۱۳۵۸ به قلم مؤلف به زبان فارسی نوشته شد، سپس در سال ۱۳۶۲ قمرى توسط جناب آقاى محمد کاظمی قزوینی به عربى ترجمه گردیده است. این کتاب چهارده بار به چاپ رسیده و چاپ سیزدهم آن به زبان فارسى در سال ۱۳۹۴ ق بوده است. مولف سعى دارد با ادله شرعى و دیدگاه‌هاى فقها، موارد حرمت تراشیدن محاسن و شارب را بیان کند و شبهات موجود در این زمینه را پاسخ گوید. در پایان کتاب فهرست منابع و مراجع مؤلف درج شده است.

              

در ابتداى کتاب مقدمه‌اى نسبتاً مفصل در مورد استدلال به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در باب حرمت حلق لحیه و لزوم کوتاه کردن شارب مطرح شده و دیدگاه‌هاى فقهاى اسلامى اعم از فقهاى شیعه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. آنگاه از جهت روانشناسى و طبى به بحث درباره تراشیدن ریش و آثار و تبعات روانى و پزشکى آن پرداخته شده و جوانب مختلف موضوع بررسى گردیده است. نگارنده، از لحاظ عقلى و عرفى نیز حرمت حلق لحیه را بیان کرده و آن را امرى بدیهى وصف کرده است.

              

ایشان در مقدمه کتاب به ضرورت تبعیت از احکام شرع از جنبه عقلى اشاره نموده و فقها را امناى پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در بین مردم توصیف کرده و رد کردن حکم و فتواى ایشان را رد قول معصوم علیه السلام و رد کردن معصوم را مخالفت آشکار با خداوند ارزیابى نموده است.

              

در مقدمه کتاب همچنین مباحثى درباره طبقات مردم از لحاظ علم و جهل به مسایل شرعى، وجوب رجوع جاهل به عالم در امور دینى، شرح حال معاندین دین، مذمت علماى بد، مباحثى درباره رجعت و سفارش به مجالست با علماى دین مطرح شده است.

              

در ادامه مباحث، تعریفى از لحیه (ریش) از لحاظ لغوى و اصطلاحى ارائه شده و فضیلت و ثواب ریش گذاشتن، در ضمن چند روایت بیان گردیده و دلایل متعددى درباره حرام بودن تراشیدن ریش و عقاب آن بیان شده است.

              

مؤلف کتاب معتقد است فلسفه حرمت تابع مفاسدى است که شارع مى‌داند و عقول ما از درک فلسفه برخى از گناهان و علت حرمت آنها عاجز مى‌باشد.

              

ایشان در همین رابطه به آیه ۱۱۹ از سوره نساء  استدلال کرده و دلیل قرآنى حرمت تراشیدن ریش را از آن استخراج مى‌نماید.

              

آنگاه دلایل روایى دیگرى بر حرمت حلق لحیه(تراشیدن ریش) ارائه نموده و روایتى را از کتاب« جعفریات » نقل کرده و مفاد آن را شرح مى‌نماید.  در ادامه به داستان حبابه والبیه و امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره کرده و بازگشت جوانى به وى و زنده بودن او تا زمان امامت امام رضا علیه‌السلام را شرح مى‌نماید.

              

ایشان همچنین به حرمت تراشیدن ریش از جهت عقلى و بر طبق دلیل اجماع اشاره نموده و حرمت آن را مطابق سیره قطعیه علماى امامیه دانسته است.

              

ایشان تراشیدن ریش را از اخلاق دشمنان دین اسلام و کفار برشمرده و از باب تشبّه به کفار نیز آن را حرام دانسته است و تراشیدن ریش را شباهت یافتن به زنان دانسته و از باب ادله حرمت تشبّه به زنان نیز حرمت آن را بررسى نموده است.

              

بیان فتاواى فقهى علماى شیعه امامیه و فتاواى علماى اهل سنت مانند فتواى ابو حنیفه ، فتواى مالک بن انس ، فتواى شافعی و فتواهاى حنابله در مورد حرمت تراشیدن ریش، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

              

ایشان کوتاه کردن شارب یا سبیل را از سنت دانسته و آن را امرى مستحب ارزیابى نموده و مقدار بلندى ریش و سبیل و مکروهات و مستحبات مربوط به آنها را نیز بیان کرده است.

              

click.to.PDF.download