این کتاب، مجموعه ای ازسوالاتی است که برای یک طلبه وهابی(زاهدان) در طی مطالعاتش درمنابع وهابیت پیش آمده و  بصورت مکتوب از اساتید خود پرسیده است .

book44

معرفی کتاب “چند سوال از محضر استادم” از زبان مولف(مرادزهی، ع. م):

پس از آن که بخشى از سؤالات خود را به محضر استادم مولوى… ارائه دادم و ایشان از عهده پاسخ بسیارى از آن‏ها برنیامد و به پاسخ سطحى و گذراى چند سؤال اکتفا کرد، من از اساتید دیگر کمک گرفتم، ولىمتأسفانه با من برخورد غیر علمى و تند و خشن داشتند و متهم به رافضى بودن، شدم. شدت عمل اساتیدمولوى علیه من، زمانى به اوج خود رسید که سؤالات یاد شده، بدون اطلاع من، متأسفانه چاپ و منتشر شد ودر اختیار عموم قرار گرفت.

.

برخورد زننده و توهین‏آمیز اساتید مولوى ـ به جاى پاسخ منطقى به سؤالات مطرح شده ـ باعث قطع ارتباط و مانع از طرح سایر سؤالات من نزد آنان شد. براى شنیدن پاسخ مناسب و منطقى به سؤالاتم على رغم میل باطنى مجبور به چاپ و انتشار این سوالات شدم، تا شاید اساتیدم در برابر عمل انجام شده، قرار گرفته و به جاى توهین و تحقیر، پاسخ منطقى و علمى براى سؤالات مطرح شده ارائه دهند.

به امید شنیدن پاسخ منطقى به این سؤالات

دانلود کتاب “چند سوال از محضر استادم” (جلد اول)

دانلود کتاب “چند سوال از محضر استادم” (جلد دوم)

 

دانلود کتاب “اسئله-الی-استادی”(عربی) (جلد اول)

دانلود کتاب “اسئله-الی-استادی”(عربی) (جلد دوم)

.

فهرست سوالات جلد دوم:

سؤال ۱٫ آیا صحیح است که بغض و دشمنى با حضرت على رضى‏ الله‏ عنه جزء اعتقادات مذهبى حنبلى‏ ها است؟

سؤال ۲٫ آیا صحیح است که در زمان امویان بردن نام حضرت على رضى‏الله‏عنه و ذکر فضائل آن حضرت، ممنوع بوده است؟

سؤال ۳٫ آیا صحیح است که حضرت زبیر همراه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و یکى از همسرانش ـ ظاهرا حضرت عایشه ـ در زیر یک لحاف قرار مى‏گرفتند؟

سؤال ۴٫ آیا صحیح است که ما سلفیان بر خلاف سلف با ائمه جور مماشات و مسامحه مى‏کنیم و ولایت فاسقین و امامت جمعه و جماعات آنان را قبول مى‏کنیم؟

سؤال ۵٫ آیا صحیح است که عبداللّه‏ بن عمر با حضرت على رضى‏الله‏عنه خلیفه چهارم مسلمانان بیعت نکرد، اما بعدها با اختیار خود براى بیعت با عبدالملک بن مروان با پاى حجاج بن یوسف ثقفى بیعت کرد؟

سؤال ۶٫ آیا صحیح است که اگر یک راوى ایستاده بول مى‏کرد از نظر راویان حدیث ساقط مى‏شد و هیچ حدیثى از او نقل نمى‏کردند؟

سؤال ۷٫ آیا صحیح است که ابوسفیان مورد احترام خلیفه دوم و سوم بود و نزد آنان از مقام و منزلت والایى برخوردار بود، در حالى که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم او و دو فرزندش را لعن کرده و آنان را از مصادیق شجره ملعونه معرفى کرده بود و حضرت على رضى‏الله‏عنه و اهل بیت نیز از او تنفر داشته و او را از خودشان دور مى‏کردند؟

سؤال ۸٫ آیا صحیح است که علما و محدثین سلفِ ما در مرگ افراد به سر و صورت خود مى‏زدند و در مصیبت از دست دادن علما و دانشمندان لباس‏هاى خود را پاره مى‏کردند؟

سؤال ۹٫ آیا صحیح است که اُم‏المؤمنین حضرت عایشه در حضور بردگانِ نامحرم حجاب و پوشش خود را رعایت نمى‏کرد؟

سؤال ۱۰٫ آیا صحیح است که امام احمد بن حنبل فقیه نبوده و صرفا ناقل حدیث بوده است؟ چنانچه طبرى مورخ به آن تصریح دارد.

سؤال ۱۱٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم با دستورات خداوند مخالفت مى‏کرد و عمر بن خطاب تخلفات و مخالفت‏هاى آن حضرت را به ایشان تذکر مى‏داد؟

سؤال ۱۲٫ آیا صحیح است که محدثان بزرگ ما و شاگردان امام مالک چیزى از حدیث نمى‏فهمیدند، استماع غنا را جایز دانسته و در مجالس رقص شرکت کرده و به غنا و موسیقى گوش مى‏دادند؟

سؤال ۱۳٫ آیا صحیح است که ابوحنیفه امام اعظم حنفى‏ها پرستش قاطر به قصد تقرب به خداوند را جایز مى‏داند؟

سؤال ۱۴٫ آیا صحیح است که ابوحنیفه ایمان حضرت ابوبکر را با ایمان شیطان برابر و یکسان دانسته است؟

سؤال ۱۵٫ آیا صحیح است که طبق فتواى ابوحنیفه اگر شخصى کعبه فعلى واقع در مکه مکرمه را کعبه واقعى نداند هیچ خللى به ایمان او وارد نشده و باز هم مؤمن است؟

سؤال ۱۶٫ آیا صحیح است که حضرت عمر ابوهریره را تنها شایسته و لایق خر چرانى مى‏داند؟

سؤال ۱۷٫ آیا صحیح است که علماى ما دلالت حدیث ثقلین بر خلافت و جانشینى اهل بیت را پذیرفته‏اند؟

سؤال ۱۸٫ آیا صحیح است که تمامى علماى ما حضرت جعفر بن محمد رضى‏الله‏عنه را از امامان دین مى‏دانند؟

سؤال ۱۹٫ آیا صحیح است که ۴۳ احادیث ما ساختگى و دروغ است؟

سؤال ۲۰٫ آیا صحیح است که راویان احادیث، مکشوف بودن ران و نپوشاندن آن را عیب دانسته و اگر شخصى در حضور دیگران ران خود را نمى‏پوشاند، از عدالت ساقط شده و راویان حدیث از چنین شخصى حدیث نقل نمى‏کردند؟

سؤال ۲۱٫ آیا صحیح است که عده‏اى از علماى بزرگ ما همچون احمد زینى‏دحلان مکى شافعى، احمد فیضى جورومى حنفى رومى و شیخ سلیمان ازهرى با نوشتن کتاب‏هاى «أسنى المطالب فی نجاهأبی طالب» (اسماعیل پاشا، هدیه العارفین: ج ۱، ص ۱۹۱ و إیضاح المکنون: ج ۱، ص  ۸۲٫)، «فیض الواهب فی نجاه أبیطالب» (اسماعیل پاشا، هدیه العارفین: ج ۱، ص ۱۹۵٫) و «بلوغ المئارب فی إیمان أبیطالب» درباره ابوطالب عموى پیامبر، ایمان او را اثبات کرده‏اند؟

سؤال ۲۲٫ آیا صحیح است که سن حضرت عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم بیش از بیست سال بوده است؟

سؤال ۲۳٫ آیا صحیح است که حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم باکره بوده و سن ایشان نیز حدود بیست و پنج سال بوده است؟

سؤال ۲۴٫ آیا صحیح است که شخصیتى همچون لیث بن سعد بن عبدالرحمن مصرى که یکى از بزرگترین فقها و محدثان ما به شمار مى‏رود و تمامى صاحبان صحاح و سنن شش‏گانه از او روایت نقل کرده‏اند، در نقل روایات، اهل تسامح و سهل‏انگارى بوده و اصول و موازین نقل حدیث را رعایت نکرده است؟

سؤال ۲۵٫ آیا صحیح است که امام بخارى با صحابه‏اى که جزء دوستداران حضرت على رضى‏الله‏عنه بودند، مخالف بوده و آن‏ها را به جرم دوستى با حضرت على رضى‏الله‏عنه ثقه و عادل ندانسته و در کتاب خود از آن‏ها حدیث و روایت نقل نکرده است؟

سؤال ۲۶٫ آیا صحیح است که حضرت ابوبکر و عمر از انسان بودن و بهترین مخلوق خدا بودن اظهار ندامت کرده و آرزوى گیاه و گوسفند بودن و پشگل و مدفوع شدن را داشتند؟

سؤال ۲۷٫ آیا صحیح است که حضرت معاویه کاتب وحى و قرآن نبوده و تنها بعضى یا یکى از نامه‏هاى معمولى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم را نوشته است؟

سؤال ۲۸٫ آیا صحیح است که حضرت معاویه در دوران خلافتش به تجارت و خرید و فروش بت مشغول بود؟

سؤال ۲۹٫ آیا صحیح است که عبداللّه‏ بن مسعود و عده‏اى، سوره‏هاى فاتحه، فلق و ناس را که در قرآن‏هاى فعلى سوره‏هاى ۱، ۱۱۳ و ۱۱۴ هستند، جزء قرآن نمى‏دانستند؟ و در نمازهاى خود نیز سوره‏هاى فلق و ناس را قرائت نمى‏کردند؟

سؤال ۳۰٫ آیا صحیح است که تمامى مسلمانان معتقدند مراد خداوند از شجره ملعونه در قرآن، سلسله امویان مى‏باشد؟

سؤال ۳۱٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به حضرت عایشه دستور مى‏داد تا به همسرش زینب بنت جحش دشنام دهد و او را سب کند؟

سؤال ۳۲٫ آیا صحیح است که ما معتقدیم حضرت ابوبکر رضى‏الله‏عنهاز پیامبران الهى برتر و بالاتر است؟

سؤال ۳۳٫ آیا صحیح است که ما معتقدیم ابوبکر هیچ اشتباه و خطایى نکرده و معصوم از خطا و اشتباه است؟ در حالى که پیامبران و انبیاى الهى را معصوم از خطا و اشتباه نمى‏دانیم؟

سؤال ۳۴٫ آیا صحیح است که ما معتقدیم حضرت عمر اولین کسى است که خداوند در روز قیامت با او دست داده و احوال‏پرسى و مصافحه مى‏کند و دست او را گرفته و وارد بهشت مى‏کند؟

سؤال ۳۵٫ آیا صحیح است که صحابه پیامبر و اهل حل و عقد، حضرت عثمان را کشتند؟

سؤال ۳۶٫ آیا صحیح است که هشتصد نفر از صحابه پیامبر در کشتن عثمان بن عفان مشارکت داشتند؟

سؤال ۳۷٫ آیا صحیح است که اعتقاد به جسم بودن خداوند که سلفى‏ها به آن معتقد بوده و آن را ترویج مى‏کنند، توسط متوکل عباسى ناصبى و دشمن اهل بیت شروع و ترویج شده است؟

سؤال ۳۸٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت ابوطالب را دوست داشت؟ و علماى بزرگ ما نیز کسانى را که حضرت ابوطالب را دوست نداشتند، کافر مى‏دانستند؟

سؤال ۳۹٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه مادرِ زنان مسلمان و به اصطلاح «اُمّ‏المؤمنات» نبوده وتنها مادر مردان مسلمان و به اصطلاح «اُم‏المؤمنین» مى‏باشد؟

سؤال ۴۰٫ آیا صحیح است که سند بیشتر روایاتى که توسط شامى‏ها نقل شده است، مرسل و مقطوع و به اصطلاح ضعیف است؟

سؤال ۴۱٫ آیا صحیح است که تقیه براى حفظ جان از اعتقادات مسلّم تمامى مسلمانان بوده و تقیه مسلمان از مسلمانِ دیگر نیز مشروع و جایز است و اختصاص به تقیه از کفار ندارد؟

سؤال ۴۲٫ آیا صحیح است که صحابه پیامبر بعد از نزول آیه«یَسْـٔلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَـفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَ یَسْـٔلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الأَیَـتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ ؛ «درباره شراب و قمار از تو سؤال مى‏کنند، بگو: در آن دو گناه و زیان بزرگى است؛ و منافعى از نظر مادى براى مردم در بر دارد؛ ولى گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو مى‏پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو از مازاد نیازمندى خود، اینچنین خداوند آیات را براى شما روشن مى‏سازد؛ شاید بیندیشید». سوره بقره (۲)، آیه ۲۱۹٫» هشدارها و تذکرات آیه را نادیده گرفته و باز هم شراب مى‏نوشیدند؟

سؤال ۴۳٫ آیا صحیح است که سلفى‏ها در انجام اعمال خشونت‏آمیز زبانزد بوده و مخالفین خود را تحمل نکرده و به قتل مى‏رسانند؟

سؤال ۴۴٫ آیا صحیح است که سلفى‏ها معتقدند خداوند خودش را از عرق اسب آفریده است؟

سؤال ۴۵٫ آیا صحیح است که قبر و بارگاه حضرت معاویه مدت‏ها به عنوان بیت‏الخلا و سرویس بهداشتى مسلمانان بود؟

سؤال ۴۶٫ آیا صحیح است که ابن‏تیمیّه از هجوم امویان به مدینه منوره و خون‏ریزى‏ها، هتک حرمت و تجاوز به زنان و دختران مسلمان در مدینه منوره دفاع مى‏کند؟

سؤال ۴۷٫ آیا صحیح است که کعب الاحبار از ترور و کشته شدن حضرت عمر اطلاع داشته و سه روز قبل از ماجرا، عمر را از ترور و کشته شدنش مطلع کرده و از او خواسته بود وصیت کند؟

سؤال ۴۸٫ آیا صحیح است که فرزند حضرت عمر دختر کوچک و بى‏گناه ابولؤلؤ را به تلافى کشته شدن پدرش کشت؟

سؤال ۴۹٫ آیا صحیح است که ابولؤلؤ پس از ترور حضرت عمر، در همان میدان عملیات کشته شد؟

سؤال ۵۰٫ آیا صحیح است که ابولؤلؤ قاتل حضرت عمر از طایفه عثمان و امویان بود؟

سؤال ۵۱٫ آیا صحیح است که فرزند حضرت عمر به خاطر کشته شدن پدرش، چند مسلمان بى‏گناه را به قتل رسانید؟

سؤال ۵۲٫ آیا صحیح است که حضرت على رضى‏الله‏عنه با بخشیده شدن عبیداللّه‏ بن عمر قاتل هرمزان، مخالف بوده و معتقد بود فرزند خلیفه دوم به خاطر جرمى که مرتکب شده، باید قصاص شود؟

سؤال ۵۳٫ آیا صحیح است که حضرت حفصه دختر حضرت عمر نیز در کشته شدن دختر ابولؤلؤ و هرمزان نقش داشته است؟

سؤال ۵۴٫ آیا عبداللّه‏ بن عمر و عبیداللّه‏ بن عمر فرزندان خلیفه دوم، از خلیفه چهارم ما حضرت على رضى‏الله‏عنه داناتر بودند؟

سؤال ۵۵٫ آیا صحیح است که حضرت ابوبکر رضى‏الله‏عنه انسان‏ها را در آتش مى‏سوزاند؟

سؤال ۵۶٫ آیا صحیح است که امام ابوحنیفه ازدواج با مادر، خواهر و دختر و وطى آن‏ها را ـ در صورتى که عقد نکاح خوانده شده باشد ـ زنا و موجب حد ندانسته و تمامى فرزندان متولد شده از این ازدواج را فرزند شخص مى‏داند؟

سؤال ۵۷٫ آیا صحیح است که طبق فتواى امام ابوحنیفه اگر شخصى زنى را براى زنا کردن اجاره کند، زنا شمرده نمى‏شود و حد زنا ندارد؟

سؤال ۵۸٫ آیا صحیح است که امام بخارى و امام مسلم براى تجارت و کسب درآمد و کسب شهرت و ریاست به نوشتن دو کتاب صحیح بخارى و صحیح مسلم پرداخته‏اند؟

سؤال ۵۹٫ آیا صحیح است که بخشى از روایات کتاب بخارى و مسلم صحیح نبوده و روایات ضعیف و غیر صحیح نیز در این دو کتاب وجود دارد؟

سؤال ۶۰٫ آیا صحیح است که ما اهل سنت و جماعت تابع سنت حضرت عمر و جماعت معاویه هستیم؟

سؤال ۶۱٫ آیا صحیح است سنتى که ما از آن تبعیت مى‏کنیم، همان رفتار و منش و سیره شیخین یعنى همان سنتى است که در روز شورى و روز تعیین خلیفه سوم، از حضرت على رضى‏الله‏عنهخواسته شد تا از آن تبعیت کند، اما حضرت على رضى‏الله‏عنهتبعیت از چنین سنتى را نپذیرفته و دوازده سال دیگر از حق مسلم خود و خلافت محروم شد، ولى حضرت عثمان تبعیت از آن سنت را پذیرفت و به عنوان خلیفه مسلمانان معرفى شد؟

سؤال ۶۲٫ آیا صحیح است که سر مطهر پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام رحلت در دامن حضرت على رضى‏الله‏عنه بود؟

سؤال ۶۳٫ آیا صحیح است که برخى صحابه، پیامبر را عادل ندانسته و کارهاى آن حضرت را مخلصانه و عادلانه نمى‏دانستند؟

سؤال ۶۴٫ آیا صحیح است که برخى صحابه شراب مى‏نوشیدند؟

سؤال ۶۵٫ آیا صحیح است که صحابه در زمان حیات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به نام بت‏هاى لات وعزى سوگند مى‏خورند؟

سؤال ۶۶٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه و حفصه انسان‏هایى بى‏رحم، قاتل و آدم‏کش بودند و در زمان پیامبر چند نفر را به قتل رسانده و یا دست آنان را قطع کرده و یا دستور قتل افراد را صادر کرده بودند؟

سؤال ۶۷٫ آیا صحیح است که حدیث «خذوا شطر دینکم عن الحمیراء ؛دو ثلث دین یا بخشى از دین خود را از عایشه بگیرید» سند نداشته و در هیچ‏یک از کتاب‏هاى معتبر حدیثى نیز وجود ندارد؟

سؤال ۶۸٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه غسل کردن را به طور عملى به مردان یاد مى‏داد؟ یعنى لباس‏هایش را از تن بیرون آورده و به طور برهنه غسل کردن را به مردان یاد مى‏داد؟

سؤال ۶۹٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مردان را به دیدن زنان نامحرم تشویق مى‏کرد؟

سؤال ۷۰٫ آیا صحیح است که بسیارى از فقها، قضات، پادشاهان، اُمرا، تجار، نویسندگان و توده اهل سنت به عمل زشت لواط گرفتار شده و مرتکب این عمل مى‏شدند؟

ؤال ۷۱٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه در مورد جنگ جمل فریب عبداللّه‏ بن زبیر را خورده و در دام او افتاده است؟

سؤال ۷۲٫ آیا صحیح است که ما معتقدیم پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مسایل جنسى خود را با همسرش که دخترى شش ساله بود، انجام داده و با او استمتاع مى‏کرده است؟

سؤال ۷۳٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از قیافه حضرت عمر بن خطاب و هیبت او مى‏ترسید؟

سؤال ۷۴٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه و حفصه دروغگو، حسود و توطئه‏گر بوده و با حیله و تزویر باعث جدایى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از یکى دیگر از همسرانش شدند؟

سؤال ۷۵٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه خود را به خاطر شرکت در جنگ جمل و کشتن بیست هزار مسلمان جهنمى مى‏دانست؟

سؤال ۷۶٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه براى شفاى بیمارى خود دست به سوى یهودیان دراز کرده و از آنان براى شفاى بیمارى خود درخواست دعا مى‏کرد؟

سؤال ۷۷٫ آیا گفته حضرت عایشه که مى‏گوید: پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام وفات، حضرت ابوبکررا براى جانشینى خود معین و منصوب کرد، صحیح است یا فرمایش حضرت عمر؟

سؤال ۷۸٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه با شنیدن خبر شهادت حضرت على رضى‏الله‏عنه اظهار خوشحالى کرده و سجده شکر به جاى آورد؟

سؤال ۷۹٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه نسبت به حضرت على رضى‏الله‏عنه بغض و کینه‏اى دیرینه داشته است؟

سؤال ۸۰٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه و حفصه دو تن از همسران پیامبر و امهات المؤمنین با یکدیگر دعوا و قهر کرده و تا آخر عمر با یکدیگر صحبت نکردند؟

سؤال ۸۱٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه با خواهرزاده خود عبداللّه‏ بن زبیر دعوا و قهر کرده بود؟

سؤال ۸۲٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و سایر همسران آن حضرت رفتار و برخورد درستى نداشته و با خشونت و در نهایت بى‏ادبى با ایشان رفتار مى‏نمود؟

سؤال ۸۳٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم خانه حضرت عایشه را کانون شرارت و فتنه‏انگیزى معرفى کرده بود؟

سؤال ۸۴٫ آیا صحیح است که حضرت عایشه با رفتن به بصره و جنگ کردن با حضرت على رضى‏الله‏عنه با دستورات قرآن و پیامبر مخالفت کرده است؟

سؤال ۸۵٫ آیا صحیح است که بخارى و مسلم بسیارى از روایات صحیح را در کتاب خود نقل نکرده‏اند؟

سؤال ۸۶٫ آیا صحیح است که علماى ما فتوا داده و گفته‏اند که اگر مقدار آبى که در اختیار گروهى از مسلمانان قرار دارد براى وضو گرفتن تمامى آنان کفایت نکند، واجب است عده‏اى در آن آب بول کنند تا آب زیاد شده و براى وضوى همگى آنان کفایت کند؟

سؤال ۸۸٫ آیا صحیح است که مذهب تشیع در میان صحابه رواج داشته و عده‏اى از صحابه بزرگوار پیامبر شیعه بودند؟

سؤال ۸۹٫ آیا صحابه پیامبر به دین یهود و کتاب تورات علاقه داشته و از آن نسخه بردارى مى‏کردند؟

سؤال ۹۰٫ آیا صحیح است که سر بریده احمد بن نصر پس از جدا شدن از بدنش، قرآن مى‏خواند؟

سؤال ۹۱٫ آیا صحیح است که ابن‏عساکر دمشقى و ذهبى با نقل مطالبى سعى در دفاع از شمر بن ذى‏الجوشن یکى از جنایتکاران و قاتلان حضرت حسین رضى‏الله‏عنه و توجیه اعمال زشت او داشته و جنایات او را در راستاى اطاعت از ولى امر مى‏دانند؟

سؤال ۹۲٫ آیا صحیح است که امویان از دستورات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم سرپیچى کرده و با سنت‏هاى آن حضرت به مخالفت پرداختند؟

سؤال ۹۳٫ آیا صحیح است که محمد بن عبدالوهاب مؤسس جریان وهابیت ادعاى نبوت و نزول وحى بر خود نموده است؟

سؤال ۹۴٫ آیا صحیح است که علماى حرمین شریفین وهابى‏ها را کافر دانسته و اجازه ورود به مکه و مسجدالحرام را براى اداى فریضه حج به آنان نمى‏دادند؟

سؤال ۹۵٫ آیا صحیح است که درگیرى وهابى‏ها با مسلمانان و کشتار مسلمین توسط این گروه اکثرا در ماه‏هاى حرام به وقوع پیوسته است؟

سؤال ۹۶٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت عایشه را درباره جنگ جمل ظالم دانسته و او را از مشارکت در چنین جنگى منع کرده بود؟

سؤال ۹۷٫ آیا صحیح است که صحابه پیامبر از رسول گرامى اسلام اطاعت نکرده و با دستورات و فرامین آن حضرت به مخالفت پرداخته و آن را اجرا نمى‏کردند؟ به گونه‏اى که رسول گرامى اسلام با ناراحتى از جمع آنان بیرون مى‏رفت و تخلف و اذیت آنان را نزد ام‏سلمه شکوه مى‏کرد؟

سؤال ۹۸٫ آیا صحیح است که عده‏اى از صحابه پیامبر در برابر مرخصات و امورى که پیامبر آن را مشروع و جایز مى‏دانست، موضع مى‏گرفتند؟

سؤال ۹۹٫ آیا صحیح است که اگر شخصى خود را از احادیث پیامبر اکرم بى‏نیاز بداند و اعتقاد داشته باشد که کتاب خدا و قرآن کافى است، از دین اسلام خارج شده و جزء کفار مى‏باشد؟

سؤال ۱۰۰٫ آیا صحیح است که علماى حنفى پیروان امام شافعى را کافر مى‏دانستند و معتقد بودند شافعى‏ها باید همانند یهود و نصارا جزیه بدهند؟

سؤال ۱۰۱٫ آیا صحابه پیامبر پس از رحلت نبى مکرم اسلام به نفاق رو آورده و با همسرانشان بدرفتارى کرده و حقوق همسرانشان را رعایت نمى‏کردند؟

سؤال ۱۰۲٫ هنگامى که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مى‏فرمودند: «لاتسبوا أصحابی فلو أنّ أحدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم و لا نصیفه» (محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخاری: ج ۲، ص ۲۹۲، کتاب المناقب، باب فضل أبی بکر.)، «أکرموا أصحابی فإنّهم خیارکم» (عبدالرزاق صنعانى، المصنف: ج ۱۱، ص ۳۴۱، باب لزوم الجماعه، ح  ۲۰۷۱۰٫)، «اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، لاتتّخذوهم غرضاً بعدی، فمن أحبّهم فبحُبّی أحبّهم، و من أبغضهم فببغضی أبغضهم، و من آذاهم فقد آذانی، و من آذانی فقد آذى اللّه‏، و من آذى اللّه‏ فیوشک أن یَأخُذَه» (ترمذى، الجامع الصحیح: ج ۵، ص ۶۹۶، کتاب المناقب، ح ۳۸۶۳؛ احمد بن حنبل، المسند: ج ۵، ص ۵۴، حدیث عبداللّه‏ بن مغفل و کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال: ج ۱۱، ص ۵۴۰، ح ۳۲۵۳۰٫) و «إنّ الناس یکثرون و أصحابی یقلون، فلاتسبوهم، لعن اللّه‏ من سبّهم» (هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج ۱۰، ص ۲۱، کتاب المناقب، باب اثم من سبّ الصحابه.) مخاطب سخنان آن حضرت چه کسانى بودند؟ و روى سخن با چه کسانى بود؟ این روایات را چگونه باید معنى کرد؟

سؤال ۱۰۳٫ آیا صحیح است که پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم عبداللّه‏ بن خَطَل را با دستان مبارک خودشان به قتل رساندند؟

 

 

5 پاسخ
  1. علی
    علی گفته:

    باسلام وخسته نباشید از زحماتتون می خواستم بدونم کتاب چندسوال از محضراستادم انتشارات کجاست و قیمتش چنده و میتونین این کتاب رو واسه تبریز بفرستین ۰ التماش دعا

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.