.

توضیحات

موضوع

فایل

تاریخ جلسه

 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۱۸ ۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۱۹ ۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۲ ۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۳ ۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۴ ۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۵ ۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۶ ۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۹ ۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۳۰ ۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۸ ۱۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۹ ۱۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۵ ۲۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۲۸ ۲۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۲۹ ۲۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۵ ۲۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۶ ۲۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۷ ۲۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۰ ۲۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۱ ۳۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۲ ۳۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۴ ۳۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۷ ۳۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۸ ۳۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۹ ۳۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۰ ۳۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۱ ۳۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۴ ۳۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۵ ۳۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۶ ۴۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۷ ۴۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۸ ۴۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۱ ۴۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۲ ۴۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۳ ۴۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۴ ۴۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۸ ۴۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۹ ۴۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۰ ۴۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۱ ۵۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۲ ۵۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۵ ۵۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۶ ۵۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۷ ۵۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۸ ۵۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۹ ۵۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۲ ۵۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۳ ۵۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۴ ۵۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۵ ۶۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۶ ۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *