.

توضیحات

موضوع

فایل

تاریخ

جلسه

بررسی روایت امام کاظم(ع) و

امام رضا (ع)

تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.11

1

 ادامه بررسی روایت دوم و سوم  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.12

2

 بررسی روایت حذیفة بن الیمان  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.13

3

بررسی روایت چهارم از امیرالمومنین  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.20

4

 بررسی روایت پنجم از محمد بن حنفیه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.25

5

 بررسی روایت مروان ابن ارطاط  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.26

6

 بررسی روایت ابن مسعود  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.06.27

7

 بررسی شخصیت مینا راوی حدیث هفتم  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.15

8

بررسی دو روایت از امیرالمومنین با محوریت ابو الاسود الدولی  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.16

9

 بررسی شخصیت امرابن شمر و روایت دهم از اسماعیل ابن مهران  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.17

10

بررسی روایت یازدهم از ابو صادق و دلالت روایت  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.22

11

 بررسی روایت یازدهم و بررسی شخصیت احمد ابن هلال عبرتائی  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.23

12

 بررسی روایت دوازدهم از یعقوب سراج  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.29

13

 بررسی روایت سیزدهم از ابن ابی یعفور  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.07.30

14

 بررسی روایت سیزدهم و جریان قرقیسیا در روایات شیعه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.08.01

15

 روایت دوم و سوم قرقیسیا و بررسی سند  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.08.06

16

 بررسی شخصیت محمد بن سنان  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.08.07

17

 بررسی ادامه روایت چهارم قرقیسیا در منابع شیعه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.08.08

18

 بررسی روایت پنجم قرقیسیا در منابع شیعه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.08.22

19

 بررسی شخصیت نصر بن لیث و ابن لهیعه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.03

20

 بررسی روایات قرقیسیا در کتب عامه و بحثی پیرامون بربر  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.04

21

 ادامه بررسی روایات پیرامون قوم بربر  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.05

22

 بررسی روایات چهارم قرقیسیا در کتب عامه و بربر در روایات خاصه  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.11

23

 بررسی روایت پنجم قرقیسیا و بحثی پیرامون تبیع و کعب  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.12

24

 توجیه روایات دال بر بازگشت حکومت عباسیان  تجدید حکومت عباسیان قبل از ظهور

96.09.13

25

انواع فتنه های یهود در زمان پیامبر اکرم و برخورد پیامبر با انان سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.09.18

26

بررسی دلالت روایت سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.09.19

27

ادامه بیان مرحوم طبرسی در بررسی دلالت روایت اول سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.09.25

28

بررسی دلالت روایت دوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.09.26

29

بررسی روایت سوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.09.27

30

بررسی تفسیر آیات سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.02

31

بررسی آیات و نظر بزرگان سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.03

32

ادامه ی بررسی سند روایت دوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.04

33

ادامه بررسی آیه سوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.10

34

ادامه ترجمه روایت چهارم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.11

35

ادامه بررسی سند روایت چهارم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.16

36

کلمات مفسران پیرامون آیه سوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.17

37

ادامه بررسی آیه ی سوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.18

38

ادامه بررسی روایت اول سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.23

39

بقای یهود بر دین خود و پرداخت جزیه به حکومت اسلامی سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.24

40

بررسی قول دوم: تبعید یهود از شهرها و روستاهای مسلمین سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.25

41

ادامه بررسی سند روایت دوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.10.30

42

عدم پذیرش جزیه از یهود سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.01

43

عدم پذیرش جزیه از یهود سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.02

44

عدم پذیرش جزیه از یهود سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.07

45

روایات هشتم تا سیزدهم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.08

46

بررسی سند روایت سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.09

47

شواهد وجود مواریث نزد امام زمان و روایت چهاردهم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.14

48

ادامه ی ترجمه روایت چهاردهم و جنگ امام زمان با یهود سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.15

49

بررسی سند روایت چهاردهم و روایات پانزده تا بیست سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.16

50

روایت بیست و یکم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.11.21

51

منابع روایت بیست و یکم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.05

52

روایت بیست و دوم و بیست و سوم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.06

53

روایت بیت و چهارم و روایاتی که دلالت دارد جفر از مواریث ائمه است سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.07

54

ادامه روایاتی که دلالت دارد جفر از مواریث ائمه است سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.12

55

قتال امام زمان با یهود و روایت بیست و پنجم سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.13

56

نامه ی امام سجاد به زهری سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان

96.12.14

57

96.12.19

58

96.12.20

59

96.12.21

60

علل غیبت امام زمان ع

97.01.18

61

علل غیبت امام زمان ع

97.01.19

62

علل غیبت امام زمان ع

97.01.20

63

روایات غیبت

97.01.26

64

حضرت ادریس ع

غیبت انبیاء

97.01.27

65

حضرت ادریس ع

 

97.01.28

66

 

علل غیبت انبیاء

97.02.15

67

 

علل غیبت انبیاء

97.02.16

68

 

علل غیبت انبیاء

97.02.17

69

حضرت ابراهیم

علل غیبت انبیاء

97.02.18

70

 بحث سندی روایت

علل غیبت انبیاء

97.02.19

71

پایان سال تحصیلی

.

متن درس خارج مهدویت – جلسه1 الی 25 – موضوع تجدید حکومت عباسیان
قبل از ظهور امام زمان علیه السلام:

 

متن درس خارج مهدویت – جلسه 26 الی 57- موضوع سرنوشت یهود در عصر ظهور امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشلاریف):

13 پاسخ
 1. محمدعلی
  محمدعلی گفته:

  برادر بزرگوار جناب آقای حمزه لطفا سریعتر مباحث هفته های اخیر که درباره یهود است را بگذارید. خیلی مشتاقیم
  خداوند به شما اجر عظیم عنایت کند

  پاسخ
 2. امینی
  امینی گفته:

  با عرض سلام و وقت بخیر
  خدمت شریف شما عرضی داشتم چرا بحثهای مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی خیلی دیر آماده دانلود می شوند خواهشنا رسیدگی شود
  عرض دیگر اینکه اگه امکان دارد متن جلسات هم درج شود.
  سپاسگزارم التماس دعا

  پاسخ
  • مدیر وبسایت
   مدیر وبسایت گفته:

   سلام علیکم با عرض معذرت بدلیل مشکل اپلود کمی تاخیر در ارسال بوجود امد
   متن دروس هم در پایان سال تحصیلی عرضه می شود

   پاسخ
 3. کرامت
  کرامت گفته:

  سلام مباحث سال 96-97 درس 1 تا 27 دانلود نمی شوداگه لطف کنید مشکل را برطرف فرمائید ممنونم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *