ادامه مطلب

ادامه مطلب

آیت الله نجم الدین طبسی: برخی وهابی ها شبهات را چاپ می کنند و در خانه ها می اندازند به گمان این که ما نمی توانیم پاسخ دهیم. ادامه مطلب

حضرت آیت الله نجم الدین طبسی، واقعه غدیر را رویدادی ثابت شده در میان تمام علمای جهان اسلام از مذاهب مختلف اسلامی خواند به گونه ای که به حقیقت وقوع این واقعه مهم تاریخی هیچ شبهه ای را نمی توان وارد نمود. ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

c160d8a76c87b970e47ef42730477229

صوت سخنرانی حضرت استاد نجم الدین طبسی در اجلاس بزرگداشت غدیر در مشهد مقدس در دو جلسه ادامه مطلب

ostad najmodin tabasi (14)

مجموعه 140 صوت سخنرانی حضرت استاد طبسی ادامه مطلب