timthumb.php

صوت و متن درس خارج مهدویت- بحث روایات سفیانی – سال ۹۰ 

ادامه مطلب

images

صوت و متن درس خارج مهدویت – بحث شعیب بن صالح – سال ۹۰

.

بحث  شعیب بن صالح در ۱۲ جلسه  مطرح شد که صوت و متن آن ارائه می گردد:

ادامه مطلب

1840_268

صوت و متن درس خارج مهدویت – بحث روایات دجال – سال ۸۹

ادامه مطلب

 7068049239_b181df1989_z

صوت و متن درس خارج مهدویت- بحث رایات سود – سال ۸۹

ادامه مطلب

seyed-khorasani

صوت و متن درس خارج مهدویت- بحث روایات خراسانی – سال ۸۹

ادامه مطلب

 نفس زکیه

بحث  نفس زکیه  در ۱۴ جلسه  سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مطرح شد که صوت و متن آن ارائه می گردد:

ادامه مطلب

یمانی

بحث  یمانی در ۲۱ جلسه  سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مطرح شد که صوت و متن آن ارائه می گردد:

ادامه مطلب

36617041416303060681

بحث  حدیث معرفت در ۱۶ جلسه  سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مطرح شد که صوت و متن آن ارائه می گردد:

ادامه مطلب

ReportHandler

بحث  سید حسنی در ۱۶ جلسه  سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مطرح شد که صوت و متن آن ارائه می گردد:

ادامه مطلب