salafian-fa

                             

نگارنده در کتاب حاضر، ضمن مروری بر تاریخ شکل‌گیری «سلفیان»، باورها و اعتقادات آنان را بررسی و نقد کرده است. سلفیه، به اتباع «ابن تیمیه» و پیروان مذاهب امامان «حنابله» (ی) اهل «تجسیم» اطلاق می‌شود که در شهرهای مختلف خارج از جزیره‌العرب هستند. افکار این گروه، معاند با اسلام بوده و موجب جدایی و اختلاف بین مسلمانان شده است. یکی از احکامی که سلفی‌ها بیان می‌دارند آن است که توسل و زیارت حرم معصومین (ع) حرام است. برای نخستین‌بار «مروان حکم اموی» در عراق، این حکم را اجرا کرده است.

                             

click.to.PDF.download