img_4945
                    
                    
برخی ها می گویند که امروزه صدها هزار شیعه در جهان وجود دارد و حق اصلی با امام زمان است، پس چرا این بزرگوار ظهور نمی کنند؛ در پاسخ به اینان حضرت حجت می گویند که ما حتی 5 یار حقیقی نداریم و برای ظهور بهتر می دانیم و برای ما تکلیف تعیین نکنید. زمان ظهور حضرت را تنها خداوند می داند و کسانی که در این زمینه اظهار نظر قطعی می کنند دروغ گویند.


به گزارش ولاء صدیقه از رسا ، آیت الله نجم الدین طبسی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه، در جلسه بررسی ادله نقلی تشکیل حکومت در عصر غیبت، که در حسینیه آیت الله سید جواد خامنه ای در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان این که برخی از روایات مرحوم کلینی با واقعیت مطابقت ندارد و مهمله است، اظهار کرد: از نظر بنده برخی از نظریات  همچون قیام علوی در ایران و یمن نقض بوده و روایاتی که در این زمینه بیان شده اند تنها در مقام بیان وظیفه خود بوده و اگر چنین کاری تا قبل از ظهور به انجام برسد نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.

                    

آیت الله طبسی با بیان این که دوران امام زین العابدین(ع) دوران منتهای تقیه بود، گفت: در زیارت امیرمؤمنان در برابر حوادث زمان موضعی وجود ندارد اما دوران ایشان و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دوران تقیه بود. همچنین قیام های پیش از ظهور حضرت علی(ع) با توجه به اینکه یار و سلاح به اندازه کافی وجود ندارد، مایه توفیقی نبوده و این وضعیت از دیگران سلب تکلیف می کند.

                    

وی با  اشاره به روایتی در صفحه 264 از جلد 8 کتاب کافی در زمینه خروج قائم تصریح کرد: در این روایت حضرت علی(ع) به خداوند سوگند می خورد که هر یک از ما اهل بیت که قبل از خروج قائم دست به قیام بزند، به جوجه پرنده ای می ماند که کودکان این جوجه پرنده را گرفته و آن را دست مایه بازی و سرگرمی خود قرار می دهند.

                    

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه با بیان این که هنگامی که می خواهید مطالبی را تثبیت کنید، باید مستندات قوی و محکم داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخی از روایات از دسته روایات مرفوعه هستند یعنی مبنایی ضعیف و متزلزل دارند که از لحاظ سند نیز مشکل دارند.

                    

آیت الله طبسی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه  بیان این که خروج یکی از اهل بیت پیش از ظهور حضرت قائم(عج)  در حکم جوجه پرنده ای است که قبل از بال در آوردن پرواز کرده است را مرحوم نعمانی نقل می کند که از پایه سند مشکل دارد و در سند برخی ها مجبورند یا محمل اند که این ها را بیاورند، در برخی دیگر نیز هر روایت ضعیفی مجموعه ای از عیوب را در خود گنجانده و مجمع العیوب را شکل داده است.

                    

وی با اشاره به زمان ظهور حضرت قائم(عج) اظهار کرد: برخی ها می گویند که امروزه صدها هزار شیعه در جهان وجود دارد و حق اصلی با امام زمان است، پس چرا این بزرگوار ظهور نمی کنند؛ در پاسخ به اینان حضرت حجت می گویند که ما حتی 5 یار حقیقی نداریم و برای ظهور بهتر می دانیم و برای ما تکلیف تعیین نکنید. زمان ظهور حضرت را تنها خداوند می داند و کسانی که در این زمینه اظهار نظر قطعی می کنند دروغ گویند.

                    

رفع مشکل سندی روایات با ارجاع آن ها به مستندات دینی
آیت الله طبسی با بیان این که برخی ها برای تحریف، روایات را جعلی خطاب می کنند، گفت: ما می گوییم روایات مرفوعه و ضعیف هستند اما برخی ها اعلام می کنند که روایات جعلی هستند و این ها آمپول های تخریبی نظام اسلامی هستند و برای این که دست به سلاح نزنند به سراغ تحریف می روند و روایات را جعلی خطاب می کنند.

                    

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه با بیان این که بر خی روایات مشکل سندی دارند، گفت: برای رفع مشکل سندی روایات باید ارجاعات آن ها را بررسی و واکاوی کرد، همچنین چطور می توانیم جریانی را محکوم کنیم و در برابر روایاتی موضع بگیریم در حالی که این ها هم از نظر سندو هم از نظر دلالت مشکل دارند.

                    

وی با بیان این که دعوت به دین به دو شکل دعوت به حق و دعوت به باطل است، افزود: دعوت حق دعوتی است که مردم برای به پا داشتن حکومت به اهل بیت دعوت می کنند و مورد تایید ائمه اطهار(ع) است اما دعوت به باطل دعوتی است که مردم را به خروش و جوشش دعوت می کند، در این زمینه امام صادق(ع) می فرمایند که کسانی که در خروج از سیر ما قدم بر می دارند دچار دعوت باطل شده اند و با ادامه آن به ضلالتی آشکار مبتلا می شوند.